Bli frivillig du
også!

Send søknad

Behov for sanitetsvakt?

Trondheim Røde Kors Hjelpekorps kan stille med sanitetsmannskaper på deres arrangement.

  • Kvalifiserte førstehjelpere.
  • Egne ambulanser.
  • Hjertestarter og nødvendig utstyr.
  • Båt, ATV og snøscooter ved behov.
Ta kontakt for en uforpliktende prat

Om hjelpekorpset

Hjelpekorpset i Trondheim er en del av Norges største frivillige redningsorganisasjon, og er en del av den nasjonale redningstjenesten i Norge. Vi bistår politiet og Hovedredningssentralen ved lete- og redningsaksjoner i Trondheim, sommer som vinter. I tillegg bistår vi andre hjelpekorps i regionen ved behov.

Søk og redning

Kjernevirksomheten i hjelpekorpset er søk og redning. Vi leter etter savnede personer og henter folk som har skadet seg. Leteaksjonene foregår både i by og utmark, mens henteoppdragene stort sett foregår utenfor allfarvei der ambulansene ikke kommer til. I begge tilfeller er hjelpekorpsets medlemmer klare til å rykke ut på kort tid for å hjelpe mennesker i nød.

Friluftsliv

Trondheim Røde Kors Hjelpekorps er en ypperlig organisasjon å v�re medlem av hvis man er interessert i friluftsliv. Ikke bare foregår mye av redningstjenesten ute i naturen, men også gjennom sosiale aktiviteter, øvelser og kurs får man mulighet til å dyrke sin friluftsinteresse. Korpset opererer både til skogs, til fjells og til vanns.

Førstehjelpsvakter

Ditt første møte med Trondheim Røde Kors Hjelpekorps (TRKH) er ofte gjennom større arrangementer der vi er ansvarlig for førstehjelp både for deltagere og publikum. I det daglige er vi aktive med sanitetsvakter på ulike idrettsarrangement, konserter, festivaler, møter, oppvisninger, cuper og lignende. Eksempler på sanitetsvakter kan våre konserter i sentrum, fotballkamper på Lerkendal, turneringer, og annen bedriftsidrett.

Kurs

Hjelpekorpsene har en utstrakt kursvirksomhet, og arrangerer både interne kurs, og kurs for publikum, samarbeidspartnere og bedrifter/organisasjoner som ønsker fårstehjelpsopplæring. Det blir arrangert mange forskjellige møter, øvelser og kurs. Vi har, utvidet førstehjelpskurs, idrettskadekurs, ettersøkningskurs, ledelseskurs for både sommer og vintertjeneste på flere nivåer.

Konkurranser

Hver vår konkurrerer flere lag i distriktsmesterskapet i førstehjelp, for å avgjøre hvem som skal representere distriktet i NM senere samme år. Dette er en konkurranse med prøvelser både i førstehjelp og nattorientering. Vinnere av NM deltar på EM i førstehjelp, som arrangeres rundt om kring i Europa. Laget fra Trondheim har representert Distriktet flere ganger de siste årene.

Spesialisering

Som nytt medlem, er alminnelig førstehjelp og beredskap de viktigste aktivitetene. Etter hvert vil du så få muligheten til å spesialisere deg, som å gjøre alt fra å vedlikeholde utstyret vårt, kjøre ambulanse, holde kurs for andre, til å våre ansvarlig for samband med de som er ute på oppdrag.

Ambulanse

Hjelpekorpset i Trondheim har tre egne ambulanser, og stiller regelmessig på vakt ved ulike anledninger.

Det stilles strenge krav til medlemmer og kjøretøy. Kvalitetsnivået opprettholdes ved jevnlige vakter, temakvelder, øvelser og repetisjonskurs.

Vinterstid bemanner korpset ambulanse og snøscooter på kort varsel hele døgnet. Vi er i beredskap for å hente ut syke og skadde i marka, enten det er i eller utenfor skiløypa.

Sosialt

Det sosiale er også viktig. Medlemmene av Trondheim Røde Kors Hjelpekorps er en blanding av folk fra Trondheim samt mange innflyttere og studenter. Hjelpekorpset er et fint sted å møte nye mennesker og delta i sosiale aktiviteter. Vi drar på turer, løper orientering, går på kino, har pubkvelder, klatrer i klatrevegger og på bre. De fleste aktivitetene er det medlemmene selv som tar initiativ til og står for.

Krav

Norges Røde Kors Hjelpekorps stiller krav til sine medlemmer. Alle som ønsker å bli aktivt medlem i hjelpekorpset må gjennomføre en grunnleggende opplœring innen førstehjelp (ca. 30 timer), organisasjon og grunnleggende bruk av radiosamband. For å kunne delta i ettersøkning og redningsaksjoner må alle medlemmer i tillegg godkjennes innen disse fagområdene.

Bli med!

Høres dette spennende ut?
 
Send søknad